Utvecklingsprojekt.

Vi projekt- och processleder projekt för våra kunders räkning – från idé till genomförande. Där vi ser tydliga samhällsutmaningar initierar vi också egna projekt från start till mål. För exempel på vad vi gör, se vår blogg.

Föreläsningar.
Vi föreläser, ger kurser och uppdragsutbildningar som ger deltagarna verktyg att omsätta sin nya kunskap kring samhällsutveckling i praktiken. För exempel, läs mer om våra kunder här.

Utbildningsprogram.
Vi skräddarsyr kreativa medarbetarprogram för att utveckla ledarskapet i organisation och företag. Dessa program ges även som öppna kurser: leda process, leda projekt, leda inflytande och leda samtal, läs mer om våra utbildningar här.