Våra kurser & program

Leda inflytande

Vill du hitta nya sätt att ta dig an ditt uppdrag med fokus på demokrati och inflytande? Vill du möjliggöra initiativ som främjar inflytande på lokal, regional och nationell nivå? Är du nyfiken på inflytande som en resurs för din verksamhet? Bli en av deltagarna i Frankel & Friends program Leda inflytande för att lära dig möjliggörarens roll, verktygslåda och principer för inflytande och demokrati i praktiken. Kontakta oss på info@frankelandfriends.se för mer information

Leda process

Letar du efter praktiska metoder som för engagemang, lärande och utveckling? Är du nyfiken på nya sätt att arbeta i uppdrag eller projekt? Vill du greppa hur du genomför kreativa möten och workshops för beslutskraft och hållbara resultat? Bli en av deltagarna i Frankel & Friends kurs Leda process för att lära dig mer om processledarens roll, principer och verktygslåda.

Kontakta oss på info@frankelandfriends.se för mer information

Leda projekt

Vill du lära dig nya metoder för att leda projekt? Eller är du som projektledare nyfiken på verktyg för att driva projekt på nya sätt? Är du nyfiken på hur du leder projekt i en rörlig värld? Bli en av deltagarna i Frankel & Friends kurs Leda projekt för att lära dig projektledarens roll, verktygslåda och principer i en värld i ständig förändring.

Kontakta oss på info@frankelandfriends.se för mer information

Leda samtal

Letar du efter praktiska metoder för att leda samtal, möten, workshops och seminarier? Vill du greppa hur du genomför konstruktiva, kreativa, kraftfulla möten och workshops? Är du nyfiken på nya former för möten och samtal? Bli en av deltagarna i Frankel & Friends kurs Leda samtal för att lära dig samtalsledarens roll, principer och verktygslåda.

Kontakta oss på info@frankelandfriends.se för mer information