Årets förändring 2011! Frankel & Friends samhällsförändrande årsbokslut

Som socialt företag mäter Frankel & Friends vinst inte bara utifrån ekonomiska värden utan också i samhällsvinst. Vi har därför sammanställt aktiviteter och resultat i ett Samhällsförändrande bokslut för 2011. Målet för 2012 är att utveckla en egen metod för att mäta samhällsförändring. Mer om detta nästa år!

Ladda ned vårt samhällsförändrande bokslut 2011 för att se vilken skillnad vi skapat i år.