Utbildning seminarieledare Barnrättsdagarna

“Hur stärka förutsättningarna för öppna samtal om svåra frågor? F&F utbildar seminarieledarna för Barnsrättsdagarna 2012. En grupp på ca 10 personer får underlag och praktisk övning i våra metoder.

Advisory board 4 – Hur stärka förutsättningarna för unga jobb?

F&F genomförde det fjärde (och för F&F sista) mötet för Karriärgallerians Advisory board. Bland annat presenterade Arbets- och företagsenheten en lista med de förslag som kommunen tagit vidare från mötet sist. Viktigt och roligt att se att råden blir till verklighet.

Ungt Inflytande till Norge

2012 kommer Frankel & Friends och Nackas projekt Ungt Inflytande att genomföras i Norge. Det blir F&F-konsulten Anniken Sand, tidigare processledare för Ungt Inflytande, som leder projektet för F&F. Vi är glada och stolta över att ha utvecklat en metod som möjliggör att ungas perspektiv tas tillvara på som en resurs för kommunens utveckling.

Hur stärka förutsättningarna för Framtidskommissionens arbete? Del 2

Igår möttes Förstärkningskommissionen (tidigare “Skuggkommissionen”) för att konkretisera råden för Framtidskommissionens arbete till mars 2013. Konkreta tips för kommissionen växte fram. Hur säkerställa relevanta, legitima och verklighetsförankrade resultat? Hur säkerställa att viktiga perspektiv involveras och inkluderas i processen? Hurstärka förutsättningarna för positiv proaktiv samhällsutveckling med demokrati och innovation som bränsle?

Advisory Board 3 – Hur stärka förutsättningarna för ensamkommande flyktingbarn?

Ikväll möttes Karriärgallerians Advisory board en tredje gång för att diskutera och hitta möjliga lösningar på kommunens utmaningar. Uppdraget är utformat som ett pågående samtal (en läroprocess) med tjänstemän, beslutstagare och unga vuxna från olika delar av kommunen att mötas på månatlig basis.

  • Vad kan man göra under den långa väntetiden (asylprocessen) som blir värdefullt oavsett om man får stanna i Sverige eller ej?
  • Hur man blir fadder (ungdomar) åt flyktingbarn? Hur locka unga till att bli det?
  • När räknas man som barn och när som vuxen?
  • Hur skapa ett nätverk fort?
  • Hur upplysa om de kulturella skillnaderna, könsrollerna etc?
  • Hur visa hur viktigt det är att satsa på en utbildning och inte börja jobba direkt?

Är ni nyfikna att höra mer om hur vi lagt upp processen? Kontakta oss.

Utbildning i praktiskt inflytande

Frankel & Friends utbildade idag i praktiska metoder för läroprocesser för Arbets- och företagsenheten, Nacka, som del i uppdraget att formatera och genomföra ett antal rådgivarmöten med tjänstemän,  beslutstagare och unga vuxna från olika delar av kommunen. Kontakta oss om ni vill höra mer om metodlådan, våra utbildningar och/eller utvecklingskoncept.

Hur stärka förutsättningarna för Framtidskommissionens arbete?

Frankel & Friends Förstärkningskomminssion (tidigare kallad “Skuggkommission”) formulerar goda råd för regeringens projekt Framtidskommissionens arbete. Charly Wassberg, Samuel Sjöblom, Samira Aissi, Jonas Joelson, lmqvist, Hanna Hallin, Fredrik Söderhielm, Johan Rådmark, Samira Aissi, Johan Rutherhagen, Maria Nohlström, Mia Modig, Emma Nilsson, Sofia Falk, Jens Choong, Alexandra Berggren, Barakat Ghebrehawariat, Lisa Kings, Cissi Elmqvist, Sara Wallén och Madeleine Fridh m. fl.

Om Förstärkningskommissionen

Imorgon möts Frankel & Friends Förstärkningskommission (tidigare “Skuggkommissionen”). Vi har samlat 20 samhällsförändrare att formulera goda råd för regeringens nya projekt Framtidskommissionens arbete. Hur stärka resultatet genom att stärka processen? Hur säkerställa att viktiga perspektiv tas tillvara processen igenom? Resultatet presenteras här på bloggen inom kort. #skuggkommission #forstarkningskommissionen

Advisory Board 2 – ”En stad för att uppfostra ett barn.”

Igår genomförde F&F Karriärgallerian Advisory boards andra möte med fokus på Ungas hälsa, samt Ensamkommande flyktingbarn.

”Ohälsa är ofta grunden till arbetslöshet bland ungdomar”

”Vi måste vända på spiralen, arbeta preventivt redan på dagis.”

”Kraven på ungdomar i skolan har blivit högre, men kunskapen sämre – man undrar om det har med att göra att ungdomar blir allt mer pressade och pressade?”

”Det behövs en stad för att uppfostra ett barn.”

Utifrån diskussionen formulerade boarden sitt eget riktmärke: ”Bra hälsa och arbete för unga och unga vuxna i Nacka.”

Nästa möte går av stapeln den 17 januari 2012.

Årets förändring 2011! Frankel & Friends samhällsförändrande årsbokslut

Som socialt företag mäter Frankel & Friends vinst inte bara utifrån ekonomiska värden utan också i samhällsvinst. Vi har därför sammanställt aktiviteter och resultat i ett Samhällsförändrande bokslut för 2011. Målet för 2012 är att utveckla en egen metod för att mäta samhällsförändring. Mer om detta nästa år!

Ladda ned vårt samhällsförändrande bokslut 2011 för att se vilken skillnad vi skapat i år.

« Nyare inläggÄldre inlägg »