Från framtidshopp till nutidsresurs i Amatörkulturens samrådsgrupp

Sedan 2010 har F&F genomfört djupprocesser kring ungas inflytande i ax – Amatörkulturens samrådsgrupp. Under hösten 2012 och våren 2013 fortsätter vi och genomför processer med fyra medlemsorganisationer i ax. Syftet med processerna är att på sikt öka ungas inflytande inom såväl de enskilda organisationerna som inom ax som helhet. Arbetet tar sin utgångspunkt i de tio tips för ökat ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer som ax ungdomsråd har tagit fram.

Frankel&Freinds inspirerar kring bemötande

Under september har Frankel&Friends utbildat bibliotekspersonal i Sörmland, Västmanland och Örebro län i bemötande och hur man kan möjliggöra för inflytande. Projektet ingick i KompoBib, ett gemensamt Kompetensutvecklingsprojekt för framtidens bibliotek.

Årets Ungt Inflytande är igång

För femte året i rad projektleder Frankel & Friends Ungt inflytande i Nacka kommun. Startskottet för årets program går imorgon och årets uppdrag handlar om hur kommunen kan öka medborgardelaktigheten, och det andra handlar om hur IT i skolan. I år kommer också två tidigare inflytandpiloter vara med och leda programmet tillsammans med projektledare Anniken Sand, och Maria Telenius från Frankel & Friends. Slutpresentationen för kommunen hålls den 17 Augusti. Vi ser fram emot tre roliga och intensiva veckor där vi är stolta över att skapa inflytande i praktiken!

Ungt Inflytande i Norge

I år genomfördes F&F: projektet Ungt Inflytande i Norge för första gången i stadsdelen Bydel Vestre Aker i Oslo. 50 ungdomar sökte om att få en plats och efter en rekryteringsworkshop på tre dagar blev tolv anställda. Uppdraget de skulle arbeta utgick från frågan “Hur kan vi förebygga att unga människor inte faller ifrån skolan”. Resultatet som  kan du läsa här Rapport_UI_2012.  I Augusti ska de presentera sina förslag inför ansvariga politiker och tjänstemän i stadsdelen. Anniken Sand, konsult i F&F och tidigare processledare för Ungt inflytande i Nacka var projektledare. For ytterligare information om piloten av Ungt inflytande i Norge, klicka här.

Ungt inflytande 2012

Rekryteringen för årets Ungt Inflytande i Nacka kommun är i full gång. Sista ansökningsdag är söndag 15 april. Gå in här för att läsa mer eller söka sommarjobbet. Årets uppdrag handlar om medborgardialog  2.0 och it-teknik 2.0 i skolan.

Metodfestival – Den Globala Skolan

Frankel & Friends höll i två workshops under Den Globala Skolans “Metodfestival” för lärare och lärarstudenter i Malmö 11 april. Frågan vi tittade närmare på var “Hur ökar vi ungas inflytande över undervisning och skola?” med utgångspunkt i Framtidsboxens koncept.

Därför är Framtidskommissionen en framtida samhällsutmaning.

Hur omdefinierar vi det politiska samtalet och handlandet? Varför behövs det? Tror vi ens att det är möjligt att få till en samhällsdebatt där alla röster hörs på jämlika grunder? Läs mer om hur vi resonerar kring regeringens projekt Framtidskommissionen som symbol för en politisk arena i behov av nya tankemodeller och verktyg i en debattartikel publicerad för Veckans brief/Dagens Opinion 22 mars.

“Vi hävdar att engagemang återfinns i alla delar av befolkningen. Det centrala i frågan om ett samhälles utveckling är dess förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och tillvaratagande av kompetens redan i samtalen om metod. För att metod påverkar sakinnehållet. För att metod bestämmer vem som kommer till tals och under vilka former. För att metod därmed påverkar resultatet.”

Av Anna Edwall, Frankel & Friends, Barakat Ghebrehawariat, Forix – Förorternas Riksdag, Fredrik Söderhielm, Steget före – Forum för förebyggande och Maria Karlsson, Framtidsboxen står bakom.

Stadsplanering med datorspel.

Hur ta tillvara på viktiga perspektiv för hållbara resultat i byggprocesser och stadsplanering? Med konceptet “Mina Kvarter” samarbetar Frankel & Friends med Svensk Byggtjänst för att visa just hur vi med metoder för inflytande, påverkan, empowerment och datorprogrammet Minecraft utforskar och formulerar nya lösningar för och med Sveriges kommuner.

Syftet med “Mina kvarter” är att ta tillvara på unga vuxnas perspektiv (åldern 16-25 år) som en reell resurs att stärka förutsättningarna för beslutskraft och hållbara resultat för byggande i miljonprogramsområden i Sverige. Målet är visioner och konkreta förslag för stadsplanering med fysisk gestaltning av utvalda idéer i datorprogrammet Minecraft. Programmet tydliggör inflytandeprocessen – vad påverkas och vad händer med den inputen vi ger? – steg för steg samtidigt som det öppnar upp för nya samtal med avstamp i konkreta versioner av stadsbilden att utforska med andra målgrupper och intressenter. Vad händer om vi gör såhär? Hur påverkar det dig, mig, oss?

Svenska Dagbladet har uppmärksammat initiativet, läs mer här.

De 9 råden till Framtidskommissionen

Här är Förstärkningskommissionens nio råd till Framtidskommissionens arbete:

    Ange en tydlig avsiktsförklaring för ert arbete och agera transparent.
    Välkomna ett antal skuggkommissioner att bidra med underlag och inspel.
    Utsätt er för yttre provokation: Diskuterar ni rätt frågor/diskuterar ni frågorna rätt?
    Utsätt er för interna utmaningar: Ge utrymme för en ”stafettplats”.
    Go digital.  För input och output.
    Presentera olika framtidsscenarier 2020-2050.
    Utveckla en ny form för ”slutrapport” att ses som delrapport.
    Möjliggör gränsöverskridande samverkan och samarbete.
    Låt Framtidskommissionen bli en plattform för fortsatta framtidsfrågor.

Som svar till råden vill vi se en diskussion om hur man på olika sätt med olika personer diskuterar “hur”.

Förstärkningskommissionen är en aktiv och öppen grupp samhällsförändrare. Nätverket har inga fasta ramar eller deltagare. Den inbjuder till dialog om metoder för positiv samhällsutveckling och sammanhålls på initiativ av metodbyrån Frankel & Friends.

Ladda ned pressrelease här.

Kontakt:
Anna Edwall, VD Frankel & Friends, 070-456 56 70, anna@frankelandfriends.se
Fredrik L. Söderhielm, Förstärkningskommissionen, 070 371 26 01, mail@cfls.se

Stadsplanering – “Fisksätra Våra drömkvarter”

I samarbete med Svensk Byggtjänst och Planenheten Nacka genomför F&F under v. 9 en tredagarsworkshop med fokus på visioner och idéer för kommunens detaljplaneprogram. Förslagen kommer att gestaltas i datorprogrammet Minecraft som del av ett pilotprojekt för Svensk Byggtjänst.

« Nyare inläggÄldre inlägg »