Om Frankel & Friends

Maja Frankel

Maja Frankel är grundare av Frankel & Friends och Framtidsboxen. Maja har bland annat en bakgrund som ungdomsambassadör på svenska Unicef, och som författare till boken ”Vår förbannade rätt”. Maja är vice ordförande i svenska UNICEFs styrelse, fd ledamot i Social Entrepreneurship Forums styrelse, och en eftertraktad föreläsare och inspiratör på teman som ”inflytande som metod för positiv samhällsförändring” och demokratifrågor i praktiken. Maja tillträdde 2012 som Skandinavienchef för Ashoka, världens ledande organisation för socialt entreprenörskap.

Våra samhällsförändrande konsulter

Frankel & Friends har ett nätverk av samhällsförändrande konsulter knutna till verksamheten. Konsulterna är utbildade i vår metodik, delar våra värderingar och vår vision och anlitas för specifika projekt, utbildningar och processer. Just nu jobbar följande konsulter:

Anniken Sand

Anniken Sand har sedan 2009 jobbat i Frankel & Friends med projektet Ungt Inflytande. 2012 startade hon upp projektet Ungt Inflytande i Oslo. Anniken är utbildad kaospilot och har lång erfarenhet i att arbeta med ungas inflytande och att skapa rum för att människor ska nå sina mål och med uppdrag för att öka elevinflytande i utbildningssystemet.

Bakgrund

Frankel & Friends startades 2005 i samband med att grundaren Maja Frankels bok Vår förbannade rätt lanserades. Sedan dess har företaget tagit fram uppmärksammade koncept så som demokratiprojektet Ungt inflytande i Nacka kommun och Riksteaterns Inflytandeprojekt, samt startat dotterbolaget Framtidsboxen.

Om Frankel & Friends