Våra kunder och uppdrag

Frankel & Friends kunder verkar i privat, offentlig och ideell sektor. Den gemensamma nämnaren för våra kunder är tron på positiv förändring genom inflytande.

Exempel på uppdrag

Planenheten Nacka – “Mina drömkvarter Fisksätra” (2012)

Frankel & Friends har formaterat och genomfört en workshopsserie för utveckling av området Fisksätra tillsammans med Planenheten i Nacka kommun. Arbetet resulterade i ett underlag till kommunens detaljplaneprogram. I samarbete med Svensk Byggtjänst gestaltades idéerna i datorprogrammet Minecraft. Ambitionen är att utforska hur enheten kan integrera medborgarna i olika delar av stadsplaneringsprocessen. Svenska Dagbladet har uppmärksammat initiativet i Fisksätra, läs artikeln här.

Karriärgallerian – Advisory Board (2012)

På uppdrag av Karriärgallerian har vi skapat en Advisory board för Karriärgallerian, Arbets- och företagsenheten i Nacka kommun. Advisory boarden består av kommuntjänstemän och unga vuxna åldern 16-24 år som tillsammans diskuterar och hittar nya lösningar på kommunens utmaningar. Vi har genomfört de fyra första träffarna samt utbildat enheten att själva driva arbetet vidare.

Riksteatern – Inflytandeprojektet (2010-2011)

På uppdrag av Riksteaterns tog Frankel & Friends under 2010 fram ”10 metoder för inflytande i kulturpolitiken”. Vi genomförde också inflytandeprocesser i tre regioner för unga medborgare att påverka kulturplanerna, som en del av den nya kulturpolitiken i Sverige.

Riksteatern – Engagemangsguiderna (2010-2011)

På uppdrag av Ungdomsstyrelsens och Riksteatern utbildade Frankel & Friends tjugo stycken Engagemangsguider i metoder för inflytande, och processledning av inflytandeprocesser. Syftet var att stärka Engagemangsguiderna i sin roll som lokala inflytandeambassadörer.

Nacka kommun – Ungt inflytande (2008-2012)

Ett koncept för att ta tillvara unga som en resurs för kommunens utveckling. Under tre veckor sommarjobbar unga medborgare med att lösa kommunens utmaningar inom demokrati- och inflytandefrågor. Deltagarna deltar i ett kreativt inflytandeprogram där de utbildas i just demokrati och metoder för inflytande.

Framtidsboxen (2009-2011)

Framtidsboxen startades 2009 och är en vidareutveckling av konceptet Ungt inflytande. Framtidsboxen har tidigare genomförts som ett projektsamarbete mellan Frankel & Friends och föreningen Social Entrepreneurship Forum (SE Forum) men har under 2011 ombildats till ett socialt företag. Under 2011 samarbetar Framtidsboxen med 11 kommuner och regioner – 190 unga människor och ca 100 politiker och tjänstemän. Framtidsboxen blev under 2010 utnämnt som en ny metod för inflytande att presenteras under World Child and Youth Forum på slottet.

Nacka kommun – Nästa steg (2010-2011)

Nästa Steg är ett utvecklingsprojekt där Frankel & Friends designat en äventyrsresa för medarbetare i Nacka kommun. Projektet syftar till att utveckla medarbetarna som innovatörer med uppdrag att skapa ännu mer värde för Nackas medborgare.

Markaryd kommun – Inflytandeboxen (2009)

Under 2009 utbildade Frankel & Friends tjänstemän och politiker med demokratiansvar i mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och reellt inflytande. Vi tog också fram ett utbildningspaket för Markaryds kommun att på egen hand genomföra Ungt Inflytande.

Föredragshållare, kursledare och moderator

En stor del av Frankel & Friends verksamhet har sedan starten bestått av föreläsningar och processledning av events, seminarier och internutbildningar kring demokratifrågor. Under 2010 har vi genomfört ett 50-tal föredrag, modereringar och processledningsuppdrag för kunder som Barnombudsmannen, Fairtrade, Kulturrådet, Migrationsverket, Satens skolinspektion.

Uppdrag 2010

Uppdrag 2009