Om oss.

Frankel & Friends är en metodbyrå för samhällsfrågor. Vår vision är ett samhälle där alla hörs i frågor där de har viktiga perspektiv att bidra med. Därför genomför vi processer och projekt där vi tar med hjälp av våra metoder möjliggör för inflytande och delaktighet.