Ungdomsinflytande nu!

unnamed

För fjärde året i rad har Frankel & Friends haft i uppdrag att leda djupprocesser inom ramen för AX, Amatörkulturenssamrådsgrupps, projekt . Processerna påbörjades i november 2013 och avslutades i juni 2014. Under perioden har fyra medlemsorganisationer inom AX fått möjlighet att ta fram handlingsplaner för hur de ska nå ett ökat ungdomsinflytande. Varje organisation har träffats tre gånger under ledning av en processledare från Frankel & Friends och en projektledare från AX. Fokus har denna gång legat på det lokala arbetet i organisationerna till skillnad från förra året då projektet hade ett riksfokus. Just nu pågår även planeringen inför en tredje fas av projektet som väntas påbörjas under hösten.