Inflytande när det fungerar!

Under en tredagars kurs under våren utbildades och certifierades nya process- och projektledare för projektet Ungt Inflytande. För första året genomför Nacka kommun Ungt Inflytande utan oss på F&F. Vi är glada och stolta över att denna inflytandemetod har gått från att vara ett projekt till en del av det ordinarie demokrati- och inflytande arbetet!2014-05-08 12.38.51