Ungt Inflytande – certifiering av sex projekt- och processledare

Under 2013 lämnar Frankel & Friends stolt över stafett pinnen till Nacka kommun för att själva ta över projekt- och process ledandet av Ungt inflytande efter 5 år! Idag gick första utbildnings tillfället av stapeln där vi ska certifiera sex personer i att leda det årliga inflytande projektet. Läs mer på Ungt Inflytande egen blogg
2013-03-26 13.09.32

Hållbara projekt för samhällspåverkan

För tredje året i rad genomför Frankel & Friends skräddarsydda uppdrags-utbildningar på Ungdomsstyrelsens nätverksträffar för engagemangsguider. 2012 året genomförde vi en uppdrags utbildning i reellt inflytande och Barnkonventionen och hur man processleder inflytande. I år hade vi uppdraget att utbilda i dynamisk projektledning – hur skapar vi hållbara projekt i en värld i ständig förändring? Detta var det sista utbildningstillfället och Frankel&Friends önskar alla engagemangsguider lycka till mer sina viktiga uppdrag och projekt!

2013-03-07 22.27.31