Kultur + inflytande = sant

Att möjliggöra för inflytande och delaktighet är något vi på Frankel&Friends tror att man som politiker och tjänsteman behöver träna sig på och ständigt och utmana sig själv kring i sin vardag. Under nästan tio år har vi jobbat med vad unga tycker definierar en sann möjliggörare – som stöttar och vågar ge ansvar och ser ungas åsikter som en resurs i sina beslut. Idag föreläser vi i Sundsvall på scenkonstbolagets konferens kultur+skola=sant och hoppas inspirera kring hur man kan stärka sitt möjliggörar-beteende! Läs mer här

Att möjliggöra inflytande

Efter 5 års projektledande av Ungt Inflytande i Nacka kommun är det dags att lämna över stafett pinnen till kommunens egen regi. Under våren håller vi en intern utbildning för 10 projektledare som blir certifierade i att projekt- och process leda Ungt Inflytande. Vi ser fram emot det första tillfället i slutet av mars!