Från framtidshopp till nutidsresurs i Amatörkulturens samrådsgrupp

Sedan 2010 har F&F genomfört djupprocesser kring ungas inflytande i ax – Amatörkulturens samrådsgrupp. Under hösten 2012 och våren 2013 fortsätter vi och genomför processer med fyra medlemsorganisationer i ax. Syftet med processerna är att på sikt öka ungas inflytande inom såväl de enskilda organisationerna som inom ax som helhet. Arbetet tar sin utgångspunkt i de tio tips för ökat ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer som ax ungdomsråd har tagit fram.