Frankel&Freinds inspirerar kring bemötande

Under september har Frankel&Friends utbildat bibliotekspersonal i Sörmland, Västmanland och Örebro län i bemötande och hur man kan möjliggöra för inflytande. Projektet ingick i KompoBib, ett gemensamt Kompetensutvecklingsprojekt för framtidens bibliotek.