Metodfestival – Den Globala Skolan

Frankel & Friends höll i två workshops under Den Globala Skolans “Metodfestival” för lärare och lärarstudenter i Malmö 11 april. Frågan vi tittade närmare på var “Hur ökar vi ungas inflytande över undervisning och skola?” med utgångspunkt i Framtidsboxens koncept.