Därför är Framtidskommissionen en framtida samhällsutmaning.

Hur omdefinierar vi det politiska samtalet och handlandet? Varför behövs det? Tror vi ens att det är möjligt att få till en samhällsdebatt där alla röster hörs på jämlika grunder? Läs mer om hur vi resonerar kring regeringens projekt Framtidskommissionen som symbol för en politisk arena i behov av nya tankemodeller och verktyg i en debattartikel publicerad för Veckans brief/Dagens Opinion 22 mars.

“Vi hävdar att engagemang återfinns i alla delar av befolkningen. Det centrala i frågan om ett samhälles utveckling är dess förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och tillvaratagande av kompetens redan i samtalen om metod. För att metod påverkar sakinnehållet. För att metod bestämmer vem som kommer till tals och under vilka former. För att metod därmed påverkar resultatet.”

Av Anna Edwall, Frankel & Friends, Barakat Ghebrehawariat, Forix – Förorternas Riksdag, Fredrik Söderhielm, Steget före – Forum för förebyggande och Maria Karlsson, Framtidsboxen står bakom.

Stadsplanering med datorspel.

Hur ta tillvara på viktiga perspektiv för hållbara resultat i byggprocesser och stadsplanering? Med konceptet “Mina Kvarter” samarbetar Frankel & Friends med Svensk Byggtjänst för att visa just hur vi med metoder för inflytande, påverkan, empowerment och datorprogrammet Minecraft utforskar och formulerar nya lösningar för och med Sveriges kommuner.

Syftet med “Mina kvarter” är att ta tillvara på unga vuxnas perspektiv (åldern 16-25 år) som en reell resurs att stärka förutsättningarna för beslutskraft och hållbara resultat för byggande i miljonprogramsområden i Sverige. Målet är visioner och konkreta förslag för stadsplanering med fysisk gestaltning av utvalda idéer i datorprogrammet Minecraft. Programmet tydliggör inflytandeprocessen – vad påverkas och vad händer med den inputen vi ger? – steg för steg samtidigt som det öppnar upp för nya samtal med avstamp i konkreta versioner av stadsbilden att utforska med andra målgrupper och intressenter. Vad händer om vi gör såhär? Hur påverkar det dig, mig, oss?

Svenska Dagbladet har uppmärksammat initiativet, läs mer här.