De 9 råden till Framtidskommissionen

Här är Förstärkningskommissionens nio råd till Framtidskommissionens arbete:

    Ange en tydlig avsiktsförklaring för ert arbete och agera transparent.
    Välkomna ett antal skuggkommissioner att bidra med underlag och inspel.
    Utsätt er för yttre provokation: Diskuterar ni rätt frågor/diskuterar ni frågorna rätt?
    Utsätt er för interna utmaningar: Ge utrymme för en ”stafettplats”.
    Go digital.  För input och output.
    Presentera olika framtidsscenarier 2020-2050.
    Utveckla en ny form för ”slutrapport” att ses som delrapport.
    Möjliggör gränsöverskridande samverkan och samarbete.
    Låt Framtidskommissionen bli en plattform för fortsatta framtidsfrågor.

Som svar till råden vill vi se en diskussion om hur man på olika sätt med olika personer diskuterar “hur”.

Förstärkningskommissionen är en aktiv och öppen grupp samhällsförändrare. Nätverket har inga fasta ramar eller deltagare. Den inbjuder till dialog om metoder för positiv samhällsutveckling och sammanhålls på initiativ av metodbyrån Frankel & Friends.

Ladda ned pressrelease här.

Kontakt:
Anna Edwall, VD Frankel & Friends, 070-456 56 70, anna@frankelandfriends.se
Fredrik L. Söderhielm, Förstärkningskommissionen, 070 371 26 01, mail@cfls.se

Stadsplanering – “Fisksätra Våra drömkvarter”

I samarbete med Svensk Byggtjänst och Planenheten Nacka genomför F&F under v. 9 en tredagarsworkshop med fokus på visioner och idéer för kommunens detaljplaneprogram. Förslagen kommer att gestaltas i datorprogrammet Minecraft som del av ett pilotprojekt för Svensk Byggtjänst.

Utbildning seminarieledare Barnrättsdagarna

“Hur stärka förutsättningarna för öppna samtal om svåra frågor? F&F utbildar seminarieledarna för Barnsrättsdagarna 2012. En grupp på ca 10 personer får underlag och praktisk övning i våra metoder.

Advisory board 4 – Hur stärka förutsättningarna för unga jobb?

F&F genomförde det fjärde (och för F&F sista) mötet för Karriärgallerians Advisory board. Bland annat presenterade Arbets- och företagsenheten en lista med de förslag som kommunen tagit vidare från mötet sist. Viktigt och roligt att se att råden blir till verklighet.

Ungt Inflytande till Norge

2012 kommer Frankel & Friends och Nackas projekt Ungt Inflytande att genomföras i Norge. Det blir F&F-konsulten Anniken Sand, tidigare processledare för Ungt Inflytande, som leder projektet för F&F. Vi är glada och stolta över att ha utvecklat en metod som möjliggör att ungas perspektiv tas tillvara på som en resurs för kommunens utveckling.