Hur stärka förutsättningarna för Framtidskommissionens arbete? Del 2

Igår möttes Förstärkningskommissionen (tidigare “Skuggkommissionen”) för att konkretisera råden för Framtidskommissionens arbete till mars 2013. Konkreta tips för kommissionen växte fram. Hur säkerställa relevanta, legitima och verklighetsförankrade resultat? Hur säkerställa att viktiga perspektiv involveras och inkluderas i processen? Hurstärka förutsättningarna för positiv proaktiv samhällsutveckling med demokrati och innovation som bränsle?

Advisory Board 3 – Hur stärka förutsättningarna för ensamkommande flyktingbarn?

Ikväll möttes Karriärgallerians Advisory board en tredje gång för att diskutera och hitta möjliga lösningar på kommunens utmaningar. Uppdraget är utformat som ett pågående samtal (en läroprocess) med tjänstemän, beslutstagare och unga vuxna från olika delar av kommunen att mötas på månatlig basis.

  • Vad kan man göra under den långa väntetiden (asylprocessen) som blir värdefullt oavsett om man får stanna i Sverige eller ej?
  • Hur man blir fadder (ungdomar) åt flyktingbarn? Hur locka unga till att bli det?
  • När räknas man som barn och när som vuxen?
  • Hur skapa ett nätverk fort?
  • Hur upplysa om de kulturella skillnaderna, könsrollerna etc?
  • Hur visa hur viktigt det är att satsa på en utbildning och inte börja jobba direkt?

Är ni nyfikna att höra mer om hur vi lagt upp processen? Kontakta oss.

Utbildning i praktiskt inflytande

Frankel & Friends utbildade idag i praktiska metoder för läroprocesser för Arbets- och företagsenheten, Nacka, som del i uppdraget att formatera och genomföra ett antal rådgivarmöten med tjänstemän,  beslutstagare och unga vuxna från olika delar av kommunen. Kontakta oss om ni vill höra mer om metodlådan, våra utbildningar och/eller utvecklingskoncept.

Hur stärka förutsättningarna för Framtidskommissionens arbete?

Frankel & Friends Förstärkningskomminssion (tidigare kallad “Skuggkommission”) formulerar goda råd för regeringens projekt Framtidskommissionens arbete. Charly Wassberg, Samuel Sjöblom, Samira Aissi, Jonas Joelson, lmqvist, Hanna Hallin, Fredrik Söderhielm, Johan Rådmark, Samira Aissi, Johan Rutherhagen, Maria Nohlström, Mia Modig, Emma Nilsson, Sofia Falk, Jens Choong, Alexandra Berggren, Barakat Ghebrehawariat, Lisa Kings, Cissi Elmqvist, Sara Wallén och Madeleine Fridh m. fl.

Om Förstärkningskommissionen

Imorgon möts Frankel & Friends Förstärkningskommission (tidigare “Skuggkommissionen”). Vi har samlat 20 samhällsförändrare att formulera goda råd för regeringens nya projekt Framtidskommissionens arbete. Hur stärka resultatet genom att stärka processen? Hur säkerställa att viktiga perspektiv tas tillvara processen igenom? Resultatet presenteras här på bloggen inom kort. #skuggkommission #forstarkningskommissionen