Advisory Board 2 – ”En stad för att uppfostra ett barn.”

Igår genomförde F&F Karriärgallerian Advisory boards andra möte med fokus på Ungas hälsa, samt Ensamkommande flyktingbarn.

”Ohälsa är ofta grunden till arbetslöshet bland ungdomar”

”Vi måste vända på spiralen, arbeta preventivt redan på dagis.”

”Kraven på ungdomar i skolan har blivit högre, men kunskapen sämre – man undrar om det har med att göra att ungdomar blir allt mer pressade och pressade?”

”Det behövs en stad för att uppfostra ett barn.”

Utifrån diskussionen formulerade boarden sitt eget riktmärke: ”Bra hälsa och arbete för unga och unga vuxna i Nacka.”

Nästa möte går av stapeln den 17 januari 2012.

Årets förändring 2011! Frankel & Friends samhällsförändrande årsbokslut

Som socialt företag mäter Frankel & Friends vinst inte bara utifrån ekonomiska värden utan också i samhällsvinst. Vi har därför sammanställt aktiviteter och resultat i ett Samhällsförändrande bokslut för 2011. Målet för 2012 är att utveckla en egen metod för att mäta samhällsförändring. Mer om detta nästa år!

Ladda ned vårt samhällsförändrande bokslut 2011 för att se vilken skillnad vi skapat i år.

Vill du vara med och skapa 10 goda råd för Framtidskommissionens arbete?

Vi har en fått en idé. En idé som går ut på att uppmuntra Framtidskommissionens förmåga att ta tillvara på alla människor som en resurs i arbetet att hitta lösningar för Sverige. För att stärka regeringens nya projekt vill vi formulera 10 goda råd för Framtidskommissionens stundande arbetsprocess, på eget initiativ å deras vägnar.

Den första workshopen går av stapeln den 10 januari kl 9-12 i våra lokaler på Olofsgatan. Tanken är att vi under denna träff kan dra riktlinjer för hur arbetet som Skuggkommission till Framtidskommissionen skulle kunna se ut.

Obs! Detta är ett partipolitiskt och religiöst obundet initiativ med syfte att proaktivt stärka Framtidskommissionens resultat med inflytande som metod.

Läs mer om workshopen och hur du anmäler dig här.

Välkommen till SE Bar 14 december kl 18-20 i Stockholm!

Kom och hör oss presentera Årets förändring på årets sista SE Bar den 14 december. Vi lovar mingel, diskussioner och inspirerande samtal med vår panel bestående av  Anna Edwall, styrelseledamot. Framtidsboxen AB, Estelle Westling, styrelseledamot, SE Forum, Pär Larshans, Sustainability Director, Max Hamburgerrestauranger, Fredrik Kron, Head of Department opinion & impact, Amnesty International.

Lokal: The Hub, Riddargatan 17 D, Stockholm

Tid: 18-20

För att läsa mer om eventet och anmäla dig, gå in här.

Hur minska glappet mellan de som tar beslut och de med viktiga perspektiv?

Första mötet för Karriärgallerians Advisory board gick igår av stapeln. Ett rådgivande organ som formateras och genomförs av Frankel & Friends. Medlemmarna är en grupp på 10 st unga vuxna i åldern 16-24 år. Advisory boarden ska på månatlig basis fungera som kommunens rådgivare i viktiga samhällsfrågor.