Framtidsboxen letar nya samarbetskommuner!

Framtidsboxen, Frankel & Friends dotterbolag har nu börjat jakten på 15 modiga samarbetskommuner för 2012. Genom Framtidsboxens program; Förändringsprogrammet, Möjliggörarprogrammet och Actionprogrammet skapar vi positiv samhällsutveckling genom inflytande. Läs mer på www.framtidsboxen.se, där kan du även hitta resultaten från 2011 års program.

Framtidsboxens är en vidareutveckling av Frankel & Friends projekt Ungt Inflytande i Nacka kommun och Framtidsboxen samarbetar 2011 med 10 kommuner och ett regionförbund.

Hösten för Frankel & Friends

Det blir en fartfylld höst i Frankel & Friends! Under hösten kommer Frankel & Friends börja med skräddarsydda uppdragsutbildningar i Processledning med fokus på inflytande- och delaktighetsprocesser. Bland annat utbildar vi Riksteaterns Engagemangsguider som en uppdragsutbildning.

För Riksteatern planeras nu även en fortsättning på Riksteaterns Inflytandeprojekt där vi fortsätter utbilda i metoder för inflytande och förändringsprocesser kopplat till kulturpolitiska frågor.

Vi kommer under hösten Innovationsprojektet Nacka Nästa Steg den 27 sep kommer hålla en innovationsgala för att hylla de medarbetare som skapar värde för medborgarna genom sina innovationer, och såklart fortsätta projekt- och processleda Ungt inflytande.

Under hösten föreläser Maja Frankel bland annat på Södra teatern, Guds bakficka och vi kommer processleda konferenser och utbildningsdagar. Nytt för i höst är att Maja Frankel kommer hålla kursen Professionell utvecklingBerghs School of Communication och fortsätta med kurserna i Dynamisk projektledning på Folkuniversitetet.

Entreprenörskap i skolan

I den nya läroplanen LGR11 betonar man arbetet med förhållningssättet som ska främja entreprenörskap: “En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.  Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Men hur kända är begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande – omfattning i skolan idag? I år fick 6 unga Nackabor med Frankel & Friends ledning sommarjobba med hur skolan kan leva upp till verkligt entreprenöriellt lärande. Läs deras förslag kring entreprenörskap i skolan här.

Jobb för unga – enligt unga

I årets Ungt inflytande arbetade en grupp under ledning av Frankel & Friends med hur vi kan skapa förutsättningar för unga att få en bra start på arbetslivet och vad kommunen behöver bidra med. Resultat av te veckors förändringsprogram blev rapporten “Karriärateljén”. Läs hela rapporten här.

Världens bästa socialtjänst!

Ungt inflytande har under ledning av Frankel & Friends Inflytandeprogram tagit fram en vision om Socialtjänsten som idag överlämnades till socialdirektören i Nacka kommun. Läs vägen till hur världens bästa socialtjänst skapas här.