Ungt Inflytande är igång!

Den 27 juni satte årets Ungt inflytande-program igång i Nacka kommun. För fjärde året projekt- och processleder Frankel & Friends projektet.

Uppdragen i år är kopplade till hur skapar vi världens bästa Socialtjänst och Hur skapar vi fler jobb för unga enligt unga själva?

Inflytandepiloterna – alla som genomgått Ungt Inflytande har även blivit ett nätverk som verkar året runt. Läs mer på Ungt inflytandes blogg.

Del 1 av Inflytandeutbildningen för Engagemangsguiderna

10 juni går utbildningstillfälle 1 för riksteaterns Engagemangsguider av stapeln. Frankel & Friends kommer utbilda engagemangsguiderna i reellt inflytande, hinder och succékriterier för inflytande, att välja inflytandemetod samt hur man processleder en inflytandeprocess. Läs mer om projektet engagemangsguiderna här.