Maja Frankel utbildar folkuniversitetets ledning

Under onsdagen föreläser Maja Frankel och Sara Wallén i hur Folkuniversitetets ledning kan tänka nytt och hur vi leder i en värld som ständigt är i förändring. Föredraget kommer mynna ut i 10 tips för ett innovativare ledarskap.

F&F inspirerar Fairtrade

För andra året i rad finns Frankel & Friends på plats under Fairtrades instruktörsutbildning. Frankel & Friends verksamhetsutvecklare Anna Edwall utbildar i hur vi kan tänka kreativt i rollen som instruktör och inspirerar till att komma på fler och ännu bättre idéer.

Maja Frankel vald till vice ordförande i Unicef Sverige

På unicefs årsstämma 2011 valdes Maja Frankel till vice orförande i Unicef sverige.Läs mer om Unicef här

Riksteatern inflytandeprojekt

Frankel & Friends åker till teaterbienalen i Gävle för att summera lärdomarna från Riksteaterns inflytandeprojekt. Riksteaterns Inflytandeprojekt tog sin början under 2010 och på tre månader visade Frankel & Friends tillsammans med Riksteatern hur man inkluderar ungas röst i de regionala kulturplanerna genom att låta:

– Unga i Norrbotten påverka kulturplanen genom kultur som uttryckssätt
– Unga i Skåne skriva ett remiss-svar på 4 timmar
– Låta unga i Halland berätta vad vildmarken kan lära oss om svensk kulturpolitik

Eldsjälar – men hur länge har vi bränsle att brinna?

Under lördagen komme Frankel &Friends leda en föreläsning och workshop för Kontaktnätet där syftet är att inspirera och utbilda kring inflytande och metoder för att stimulera förändring i ideella organisationer. Eldsjälar driver Sveriges föreningsliv men hur kan vi fira våra succéer och vad krävs för att ha motivation till att fortsätta engagera oss? Läs mer på kontaktnätets hemsida

24 inflytandepiloter utsedda

Sommaren 2008 genomfördes Ungt Inflytande i Nacka kommun för första gången. Idén med Ungt Inflytande är att använda de kommunala feriearbetsplatserna för att skapa nya arenor för unga människors engagemang och inflytande i kommunala frågor. Genom Ungt inflytande vill Nacka kommun också skapa dialog mellan unga och tjänstemän och beslutsfattare genom att kommunen ger de unga ett behovsorienterat uppdrag att arbeta med under de tre veckorna.

I år kommer 24 blivande inflytandepiloter arbeta med temat Ung i Nacka. En grupp kommer jobba med hur Socialtjänsten – hur skapar vi en socialtjänst i framkant enligt unga och en grupp kommer jobba med Arbetslinjen och Karriärgallerian – vilket stöd bör Nacka kommun erbjuda unga i arbetslivet enligt unga själva.

Årets 24 inflytandepiloter är utsedda och Frankel & Friends ser fram emot att leda projektet för fjärde året!