Antagningsworkshop för att hitta nya inflytandepiloter

Under helgen kommer Frankel & Friends leda en antagningsworkshop för att hitta 24 nya inflytandepiloter som kommer jobba i projektet Ungt Inflytande i Nacka kommun. Det är fjärde året Frankel & Friends projekt och processleder programmet Ungt inflytande för Nacka kommun. Årets uppdrag som de 24 inflytandepiloterna ska lösa kommer handla om jobb för unga enligt unga och hur vi skapar en socialtjänst i framkant.

10 tips för alla som vill skapa ännu fler innovationer

Den 13 april leder Frankel & Friends sopplunch – en konferens för medarbetare. Syftet är att ta fram tio goda råd från Nackas medarbetare till alla som vill skapa ännu mer värde för Nackas medborgare. Läs råden här 10tips