10 tips hur du blir mer innovativ på jobbet

Frankel & Friends håller mini-workshops i hur vi kan bli mer innovativa på jobbet för medarbetare i Nacka kommun. Vilka tio tips kan man ha i åtanke och hur skapar vi ett klimat som främjar innovationer?

Frankel & Friends inpsirerar till nya lösningar på gamla problem

Som en del av Nacka kommuns Projektakademi utbildar Frankel & Friends i hur man som medarbetare kan hitta utvecklingsområden eller “bra problem” och hitta nya lösningar på dessa, hur kan vi låta kreativiteten vara bränslet som öppnar för nya sätt att tänka och hur går en idéutvecklingsprocess till?

Från vision till verkstad!

Idag sätter “Kulturting 2011 – Barn och ungas rätt till kultur” igång på Örebro Slott. Underrubriken är “Från ord till handling”. Hur en individ, en organisation eller en verksamhet går från “vision till verkstad” är en av Frankel & Friends huvudkompetenser och Maja Frankel är på plats och inspirerar.

Maja Frankel – en av Shortcuts uppstickare 2010

För nionde året i rad utser karriärnätverket Shortcut årets 100 Uppstickare. Bland kriterierna för att komma med på årets lista har just uppstickighet och nytänkande vägt tyngst och bland de 100 personerna finns såväl entreprenörer som intraprenörer och andra inspiratörer som förtjänar extra uppmärksamhet. Maja Frankel listades som en av 25 med beskrivningen:

Maja Frankel, 27, social entreprenör, Framtidsboxen
Tidigare var hon Unicefs ungdomsambassadör som reste runt i världen och intervjuade tonåringar till boken Vår förbannade rätt. Hon driver konsultbolaget Frankel & friends som till exempel står bakom Framtidsboxen som jobbar med att kommuner och organisationer ska ta vara på unga som en resurs och stimulera socialt entreprenörskap och engagemang. Maja sitter dessutom på styrelseplatser i både svenska Unicef och Social entreprenureship forum.
Maja Frankel moderator på barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrätt. Det huvudsakliga syftet är att sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i kommuner och landsting/regioner. Frankel & Friends är glada över att få leda denna viktiga konferens!

Kan man få svart bälte i kreativitet?

Ikväll håller Maja Frankel leder tillsammans med Sara Wallén i samarbete med Folkuniversitet en kurs i hur vi kan bli ännu mer kreativa. Kreativitet är ett fantastiskt verktyg för att se behov och komma på lösningar som ligger utanför de tänkta ramarna. Läs mer på Folkuniversitets hemsida.

F&F utbildar i inflytandemetoder och processledning

Frankel & Friends kommer under 2011 utbilda Riksteaterns Engagemangsguider i inflytandemetoder och att processleda inflytandeprocesser. Projektet finansieras av Ungdomsstyrelsen. Utbildningen hålls för att stärka engagemangsguiderna som lokala inflytandeambassadörer – och kunna ha fler konkreta verktyg för lokalt påverkansarbete. Läs mer om Engagegamngsguiderna här