Nästa steg: Träffpunkt innovation

Igår möttes medarbetare för att utforska vad som främjar ett innovativt arbetssätt inom ramen för Nacka Nästa Steg som Frankel & Friends projektleder och processleder. Hur kan vi främja en innovativ organisation för att medarbetare genom sin innovationsförmåga ska skapa ännu mer värde för invånarna i en kommun? Läs mer på Nackas äventyrsblogg

Do´s and dont´s i demokratiprocesser – årets viktigaste chefskonferens?

År 2009 fyllde Barnkonventionen 20 år. Hur kommer det sig att, samma år, endast 24 % av tillfrågade barn i Barnombudsmannens rapport anser att de blir respekterade och tagna på allvar på biblioteket? Det finns anledning för biblioteken att diskutera och arbeta hårt för att förbättra. Med den här dagen vill arrangörerna ge verksamhetschefer inom biblioteks- och kulturområdet i Mellansverige inspiration och information om arbete utifrån Barnkonventionen. Maja Frankel vägleder kring framgångsfaktorer och lärdomar i ett långsiktigt och strategiskt inflytande-arbete.

Kreativ projektledning för en bättre värld!

Maja Frankel kommer fortsätta vara kursledare tillsammans med Sara Wallén på kursen “Projektledning enligt Kaospiloterna” som ges av Folkuniversitet i samarbete med Kaospiloterna. För mer information och anmälan besök Folkuniversitetets hemsida.

Frankel & Friends ger sig ut på Innovationsturné

I februari ger sig Frankel & Friends ut på sin årliga innovationsturné inom ramen för Nacka Nästa Steg. Syftet är att under två timmar inspirera medarbetare till att utforska utvecklingsområden och innovera mera för att skapa ännu mer värde för Nackas medborgare. Under 2010 inspirerade vi över 250 medarbetare och över 60 personer tog en stafettpinne för att driva sin idé vidare.