Nackas innovationsturné 2010 går mot sitt slut

Frankel & Friends har jobbat med Nacka kommun i snart tre år, både med projektet Ungt inflytande och Nacka Nästa steg. Under 2010 har en rad aktiviteter inom det som kallas Nacka Nästa steg ägt rum. Vi har bland annat genomfört en innovationsturné där vi besökt ett antal verksamheter för att stimulera och uppmärksamma innovationer med hjälp av en innovationskarta. Nu börjar det sista turnétillfället för 2010 närma sig och vi kan se tillbaka på en innovationsturné där en rad spännande innovationer fötts.

Från framtidshopp till nutidsresurs!

Maja Frankel har under november haft ett processledaruppdrag för ax ungdomsråd (samarbetsorganet för i Sverige verksamma, rikstäckande amatörkulturella organisationer) för att ta fram en konkret handlingsplan för hur ax medlemsorganisationer kan öka inflytandet för unga medlemmar och ta tillvara på unga som en resurs i organisationerna. Handlingsplanen landade “Från Framtidshopp till Nutidsresurs – Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer“.