Frankel & Friends projekt som exempel WCYF

Igår gick första World Child and Youth Forum av stapeln. World Child and Youth Forum (WCYF) var ett initiativ av Kungaparet och är en arena för samtal och erfarenhetsutbyte om FN:s konvention om barn och ungas rättigheter. Tanken var att inspirera och stödja efterlevnaden av barnkonventionen med särskilt fokus på artikel 12 i Barnkonventionen. Forumet hölls på Stockholms Slott och Frankel & Friends grundare Maja Frankel fanns på plats bland de inbjudna gästerna. Fokus var Barnkonventiones artikel 12: Rätten att bli hörd och få sina åsikter beaktade. Bland de inspirerande exempel på arbete med reellt inflytande lyftes Frankel & Friends koncept Framtidsboxen i Strängnäs.

Hur ser 90-talister på sin drömarbetsplats?

Ungt Inflytande i Nacka kommun som Maja Frankel startade och har projektlett sedan dess hade i år uppdraget att utforska hur de ser på sin drömarbetsplats år 2030. Vad är ett “jobb2? Hur ska ledarskapet, organisationen och arbetsmiljön vara? Och hur ska en kommun göra för att uppfylla kraven på drömarbetsplatsen?

Se resultatet på: http://www.youtube.com/watch?v=-3WMG-R2fQ4