Från ord till handling

Den 17 juni antog KF i Strömstads kommun handlingsplanen för FN:s barnkonvention i Strömstad kommun. Under fredagen den 15 oktober var Maja Frankel i Strömstad kommun och jobbade med politiker och tjänstemän i en fortbildning kring hur förverkligar vi handlingsplanen i praktiken. Dagen började med en föreläsning “Göra rätt eller vilja väl?” och fortsatte sedan med skapandet av en actionplan framåt. Dagen resulterade i 10 konkreta actions framåt!