Maja Frankel på SE-bar

Ikväll kl 17:30 pratar Maja Frankel om Framtidsboxen på SE-bar. Ingen föranmälan behövs! Läs mer på SE-forums hemsida

Utbildning i verkligt inflytande och vägen dit!

Finspångs kommun satsar på att utbilda elevråden i verkligt inflytande och hur elevråden kan använda sig nya metoder för att uppnå effektivare, kreativare och bättre resultat med deras engagemang. Frankel & Friends var idag på plats för en heldagsutbildning i verkligt inflytande och hur elevråden kan skapa en vision och konkret actionplan för deras arbete. Det blev en rolig och intressant dag och vi önskar dem lycka till i sitt viktiga arbete med verkligt inflytande i alla frågor som rör dem!

Från idé till verklighet – 10 råd hur du förverkligar din idé

Under onsdagen arrangerades en likabehandlingskonferens i Ljusdals kommun. Maja Frankel var på plats och höll inspirationsföreläsning och workshops om hur man går från idé till verklighet med samhällsförbättrande projekt på temat: “Från idé till verklighet – 10 råd hur du förverkligar din idé”.

Livet som social entreprenör

Idag höll Maja Frankel en inspirationsföreläsning under en nätverksträff för Riksteaterns Engagemangsguider. Fokus låg på hur en social entreprenör kan verka och tänka i en föränderlig värld.  Läs mer om det spännande projektet på: engagemangsguider.riksteatern.se

Praktikant sökes till Framtidsboxen

Framtidsboxen söker en praktikant från 2010-10-01. Läs mer på:

Framtidsboxen söker praktikant

Fisksätra bibliotek inspirerar

Under snart tre år har Maja Frankel arbetat tillsammans med Fisksätra biblioteks personal om deras vision i arbetet med att vara en arena för demokrati. Fisksätra bibliotek inspirerar med deras nyfikna och envisa sätt att angripa vad delaktighet och inflytande betyder i det dagliga mötet.

Läs mer på: http://www.nacka.se/web/kultur/bibliotek/bibliotek_fisksatra/Sidor/default.aspx

Sopplunch för innovation!

Imorgon är det dags för kickoffen för Nacka Nästa stegs aktiviteter 2010! Ett hundratal chefer inom Nacka kommun kommer samlas kring kunskap och inspiration för att skapa ännu fler idéer och innovationer som leder till ökat värde för Nackas medborgare. På sopplunchen kommer även Nackas äventyrsblogg att lanseras, kolla in den på: http://blogg.nacka.se/nastasteg

Maja Frankel projektledare för Riksteaterns Inflytandeprojekt

Frankel & Friends grumdare Maja Frankel kommer under hösten 2010 arbeta med ett utvecklingsprojekt för Riksteatern. Projektet syftar till att ta fram nya metoder för inflytande och påverkan som ett led i Riksteatern vision om att utveckla formerna för morgondagens demokrati.

I arbetet med med de stundande kulturplanerna i de fem pilotregionerna kan ofta det vara särskilt svårt att fånga upp och nå landets unga människor som idag saknar rösträtt. Hur kan vi säkra att även deras röster hörs i kulturplanerna? Under hösten kommer vi med anledning av detta i tre av de fem pilotregionerna som skriver kulturplaner 2010 genomföra kulturspaningsrace för unga. Tanken är att vi i december ska ha utforskat och tagit fram nya metoder för möten och påverkan som ska kunna återanvändas och vara ett stöd i demokratiprocesser.

Många pratar om att de vill utveckla formerna för morgondagens demokrati – Riksteatern gör det redan idag och Frankel & Friends är glada för att få vara med på resan!