På spaning efter morgondagens Nacka

Årets Ungt Inflytande i Nacka kommun avslutades i fredags och blev även i år en succéhistoria! Det är tredje året som Maja Frankel projektleder föregångaren till Framtidsboxen och förebilden för en rad andra kommuner.

Bakgrunden till ungt Inflytande

Att unga människor ska ha inflytande i alla frågor som rör dem står i artikel 12 i FN:s Barnkonvention. Alltför ofta begränsas unga människors inflytande inom den kommunala verksamheten och unga tillfrågas inte ens i frågor som direkt rör dem. Ur detta växte projektet Ungt Inflytande fram och genomfördes för första gången i Nacka kommun 2008. Under tre veckor gick tolv gymnasieungdomar en betald kurs i inflytande, rättigheter och engagemang. Deltagarna överlämnade tio goda råd till kommunen om hur kommunen kunde utveckla sitt arbete med Barnkonventionen och artikel 12. Det första rådet var att genomföra Ungt Inflytande varje sommar och låta deltagarna fungera som inflytandepiloter under ett år tills nästa inflytandepiloter tar vid. Därför är Ungt inflytande ett projekt som återkommer årligen varje sommar som en ny metod som hela tiden aktualiserar folkrättsliga frågor, barnkonventionen samt tillför kommunen ett nytt sätt att arbeta med ungas inflytande.

Uppdragen 2010

I år har 23 inflytandepiloter arbetat med: På spaning efter morgondagens Nacka. En grupp jobbade med hur 90-talister ser på sin framtida drömarbetsplats och en grupp gav ett ungt perspektiv på hur Nacka-samhället ska se se ut 2030 som ett led i den nya översiktsplanen.

Drömarbetsplats

Drömsamhället inkl. bilaga

Följ inflytandepiloternas arbete på: http://blogg.nacka.se/ungtinflytande/ eller läs mer om Ungt inflytande på Nacka kommuns hemsida

Maja Frankel leder kurs på Folkuniversitet

Under hösten kommer Maja Frankel leda en kvällskurs i dynamisk projektledning på Folkuniversitetet i Stockholm. Kursen vänder sig till alla som vill utvecklas som projektledare och få konkreta verktyg för att driva lyckade, värderingsstyrda projekt i en värld som är i konstant förändring. För anmälan och mer information gå in på: http://folkuniversitetet.se/