Den kreativa verktygslådan!

9-10 juni ger sig Maja Frankel och konsulten Daniel Eidhagen iväg för att genomföra Den kreativa verktygslådan som en uppdragsutbildning. Den kreativa verktygslådan innehåller kreativa metoder, verktyg och förhållningssätt för före, under och efter ett projekt och vänder sig till organisationer och företag som ville hitta effektivare, kreativare och roligare sätt att arbeta på. Läs mer på: http://kreativaverktygsladan.se

Frankel & Friends processleder för Riksteatern

31 maj kommer F&F konsulten Anna Edwall processleda en spännande dag för att diskutera hur alla barn och ungdomar ska kunna ta aktiv del av kulturutbudet i Kalmar län. Vi ser fram emot en spännande dag och ett lika spännande resultat!

Unga som en resurs för tillväxt!

IMG_6606

Den 26 maj ledde Maja Frankel dagen “Tillväxt genom ökat ungdomsinflytande!” i Söderhamn. Fokus för dagen var om ungt inflytande är en förbisedd tillväxtfaktor i kommunerna? I programmet fanns bland andra Kjell Lillestol som berättade om 20 års strategiskt arbete med unga som en resurs i Porsgrunns Kommun i Norge. En politisk vision, tid och resurser samt att uppmuntra ungas motstånd och ifrågasättande var Kjells framgångsfaktorer Läs mer på http://unggavleborg.blogg.se/

Röda korsets folkhögskola utbildas i Socialt entreprenörskap

Under en intensiv förmiddag arbetade Maja Frankel med studenterna på Röda korsets folkhögskola kring socialt entreprenörskap och hur man kan verka som social entreprenör. Vi önskar studenterna lycka till efter utbildningen!

Att prata “med” och inte “om” unga i kommunen

För att kommuner ska kunna fatta bra beslut är det viktigt att veta vad unga tycker, tänker och vill om sin tillvaro. Ungas expertkompetens på sitt liv och sin åsikter – det vill säga att vara ung just idag, där man bor är en viktig resurs för kommunens politiker att kunna fatta beslut som är bra för unga och för hela kommunen!

I Gävleborg pågår arbetet med LUPP, en enkät från Ungdomsstyrelsen där ungas svar kan användas som ett underlag för politiska beslut.  Frågorna unga i de kommuner som genomför LUPP får svara på handlar bland annat om inflytande, arbete, hälsa och framtid. Idag jobbar Maja Frankels, Frankel & Friends grundare med Gävleborg för att bestämma vilka fokus-områden de ska välja när de analyserar resultaten. Nedan en “gameplan” för hur arbetet kommer gå till!

IMG_6534

Maja Frankel inspirerar Barnverket!

Barnverket är ett rikstäckande partipolitiskt oberoende nätverk som vill förbättra barns villkor i skolan. 6 maj bjöd Barnverket in till en inspirationskväll om ungas delaktighet. Maja Frankel var på plats och föreläste bland annat om skillanden mellan pseudoinflytande och meningsfullt inflytande i skolan.

Läs mer om Barnverket på: http://www.barnverket.nu/

Maja Frankel på YLVP

Hösten 2008 lanserade Svenska institutet Young Leaders Visitors Program (YLVP) – ett interkulturellt ledarskapsprogram med fokus på sociala medier som verktyg för dialog och en positiv samhälls-förändring. Under våren 2010 bjuder programmet på nytt in unga opinionsbildare från Sverige och ett antal länder i MENA-regionen som aktivt arbetar för social förändring inom sina respektive områden. I år kommer det att vara ett utökat fokus på socialt entreprenörskap.

Maja Frankel kommer vara konsult i ämnet Mänskliga Rättigheter på YLVP, hålla workshops kring projektarbete samt även fungera som handledare för deltagarna efter den första fasen av programmet i Sverige.

Läs mer på: http://www.si.se/Svenska/Innehall/Stipendier-och-utbyte/Ledarskapsprogram/Young-Leaders-Visitors-Program/