Frankel & Friends gör uppdrag för Riksteatern

Under hösten 2009 och våren 2010 kommer Maja Frankel tillsammans med Fabel kommunikation arbeta med ett uppdrag åt Riksteatern för att ta fram en utbildning som stödjer organisationen i implementeringen av barnkonventionen i organisationen. Utbildningen kommer genomföras den 20-21 november i Hallunda. Barnkonventionens 20 årsdag!