Frankel & Friends får uppdrag att ordna Rättighetsverkstad!

På uppdrag av Partnerskapet för Barnkonventionen kommer Frankel & Friends projektleda “Rättighetsverkstan” som är fem kommuner i partnerskapets satsning för att höja ungas medvetande om sina rättigheter och inflytande. Femton gymnasieungdomar från de fem kommunerna kommer gå en 3 dagarsutbildning i rättighete roch inflytande och blir sedan certifierade ”Rättighetspiloter” med ett informationsuppdrag i sina hemkommuner. Rättighetsverkstan kommer gå av stapeln i november i samband med att Barnkonventionen fyller 2o år!

Web