Markaryd genomför Ungt Inflytande!

Även Markaryds kommun kommer med hjälp av Frankel & Friends genomföra Ungt Inflytande och låta femton gymnasieungdomar sommarjobba tre veckor med sina rättigheter och inflytande. Delatgarna kommer arbeta med att ta fram alternativa inflytandeformer i skolan i kommunen. Vi ser fram emot deras resultat!