startsida

Hej! Frankel & Friends är en metodbyrå för samhällsfrågor. Vi vill bidra till ett samhälle där människor kommer till sin rätt idag för det samhälle vi vill se imorgon. Genom inflytande,  empowerment och innovation stimulerar vi en positiv samhällsutveckling.