Hej! Frankel & Friends är en metodbyrå för samhällsfrågor. Vi vill bidra till ett samhälle där människor kommer till sin rätt idag för det samhälle vi vill se imorgon. Genom inflytande,  empowerment och innovation stimulerar vi en positiv samhällsutveckling.

Mänskliga rättigheter på agendan i Säter

Under februari och mars kommer Maja Frankel utbilda Säters kommunfullmäktige i resursen i att ha ett MR perspektiv och ansvaret i att va rättighetsbärare.

Ungdomsinflytande nu!

unnamed

För fjärde året i rad har Frankel & Friends haft i uppdrag att leda djupprocesser inom ramen för AX, Amatörkulturenssamrådsgrupps, projekt . Processerna påbörjades i november 2013 och avslutades i juni 2014. Under perioden har fyra medlemsorganisationer inom AX fått möjlighet att ta fram handlingsplaner för hur de ska nå ett ökat ungdomsinflytande. Varje organisation har träffats tre gånger under ledning av en processledare från Frankel & Friends och en projektledare från AX. Fokus har denna gång legat på det lokala arbetet i organisationerna till skillnad från förra året då projektet hade ett riksfokus. Just nu pågår även planeringen inför en tredje fas av projektet som väntas påbörjas under hösten.

Inflytande när det fungerar!

Under en tredagars kurs under våren utbildades och certifierades nya process- och projektledare för projektet Ungt Inflytande. För första året genomför Nacka kommun Ungt Inflytande utan oss på F&F. Vi är glada och stolta över att denna inflytandemetod har gått från att vara ett projekt till en del av det ordinarie demokrati- och inflytande arbetet!2014-05-08 12.38.51

Ungt Inflytande – certifiering av sex projekt- och processledare

Under 2013 lämnar Frankel & Friends stolt över stafett pinnen till Nacka kommun för att själva ta över projekt- och process ledandet av Ungt inflytande efter 5 år! Idag gick första utbildnings tillfället av stapeln där vi ska certifiera sex personer i att leda det årliga inflytande projektet. Läs mer på Ungt Inflytande egen blogg
2013-03-26 13.09.32

Hållbara projekt för samhällspåverkan

För tredje året i rad genomför Frankel & Friends skräddarsydda uppdrags-utbildningar på Ungdomsstyrelsens nätverksträffar för engagemangsguider. 2012 året genomförde vi en uppdrags utbildning i reellt inflytande och Barnkonventionen och hur man processleder inflytande. I år hade vi uppdraget att utbilda i dynamisk projektledning – hur skapar vi hållbara projekt i en värld i ständig förändring? Detta var det sista utbildningstillfället och Frankel&Friends önskar alla engagemangsguider lycka till mer sina viktiga uppdrag och projekt!

2013-03-07 22.27.31

Kultur + inflytande = sant

Att möjliggöra för inflytande och delaktighet är något vi på Frankel&Friends tror att man som politiker och tjänsteman behöver träna sig på och ständigt och utmana sig själv kring i sin vardag. Under nästan tio år har vi jobbat med vad unga tycker definierar en sann möjliggörare – som stöttar och vågar ge ansvar och ser ungas åsikter som en resurs i sina beslut. Idag föreläser vi i Sundsvall på scenkonstbolagets konferens kultur+skola=sant och hoppas inspirera kring hur man kan stärka sitt möjliggörar-beteende! Läs mer här

Att möjliggöra inflytande

Efter 5 års projektledande av Ungt Inflytande i Nacka kommun är det dags att lämna över stafett pinnen till kommunens egen regi. Under våren håller vi en intern utbildning för 10 projektledare som blir certifierade i att projekt- och process leda Ungt Inflytande. Vi ser fram emot det första tillfället i slutet av mars!

Frankel & Friends grunadre Maja Frankel på shortcuts uppstickarlista

Shortcut är Sveriges största karriärcommunity som varje år publicerar en Uppstickarlista bestående av 100 svenskar under 40 som­ ­inspirerar, engagerar och gör Sverige bättre. För andra gången finns Maja Frankel med denna gång på plats nr 7. Se hela listan här.

Utbildning i hållbara projekt

För tredje året utbildar vi Riksteaterns engagemangsguider. Projektet Engagemangsguiderna syftar till att skapa en länk mellan civilsamhällets organisationer och de unga och kvinnor i lokalsamhället som inte själva söker sig till föreningslivet. Sedan projektet startade har Frankel&Friends och Maja Frankel lett delar av nätverksutbildningarna. 2011 skräddarsydde vi en inflytandeutbildning som sträckte sig under ett år och i år håller vi i en utbildning i dynamisk projektledning. Idag går tillfälle ett av stapeln och fokus är på hur vi kan skapa hållbara projekt i en värld där förutsättningarna är i ständig förändring.

Teambuilding för Karriärgallerian

Frankel & Friends fortsätter processleda Nacka kommuns arbete med en Advisory board för Karriärgallerian. Ikväll håller vi en workshop för gruppen kring samarbete och effektiva team.

Äldre inlägg »